۱۱ دی ۱۳۸۸

نه!


نه                          نه                                  نه                               نه         نه              نه                              نه                              نه                  نه
        نه                              نه        نه!

میکس: مانی ب.
(از آرشیو ۴دیواری قدیمی2007/5/1)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر