۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آنکدوت: درباره‌ی «مهراب»

«این یک کلمه فارسی است که عرب مادر ... محرابش کرده تا بتواند از وسط معده‌اش بکشد بالا و تلفظش کند».- تهران، خیابان آشیخ‌هادی/ نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی، صفحه ۲۲