۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

توصیه انتخاباتی

 🌷 در انتخابات شرکت کنید 🌷حتما شما هم در محل رأی‌گیری یا در وب عکس‌های بچه‌هایی را دیده‌اید که رأی بزرگسالان را به صندوق می‌اندازند. این یکی را چند روز پیش در وب دیدم. مرد چقدر زیبا و پرمعنا دست دخترک را گرفته است.
من اگر ایران می‌بودم و بچه می‌داشتم او را با خود به محل رأی‌گیری می‌بردم. به سؤالات احتمالی او با حوصله و دقت جواب می‌دادم، و بعد از انداختن رأی به صندوق، او را و خودم را به یک بستنی مهمان می‌کردم!
به نظرم این یک موقعیت آموزشی استثنایی و ارزشمند است که نباید آن را از دست داد.