۰۴ خرداد ۱۳۹۵

دادگاه مهندس

قاضی رو به متهم:
- طبق شکایت‌نامه پرونده‌ی دادسرای عمومی شماره ۱۲۳/۱۰۰ علیه شما به جرم زنا و ازاله بکارت دوشیزه‌خانم سابق مریم دریامهری فرزند باقر شکایت شده ... (پرونده رو ورق می‌زنه) ... خدا رو شکر کن مهندس که محصنه نبوده و گرنه میدادم همین‌جا به عنوان مفسدفی‌الارض دارت بزنن، دیگه از این کارا نکنی. اما عمل مجرمانه‌ی تو متأسفانه با این‌که به گفته‌ی شاکیه به عنف بوده کارش به خوش‌دستی و سرراستی محصنه نیست! حالا هم اگه جرمت ثابت بشه تحت شرایط بخصوصی هیچ بعید نیست اعدام بشی، یا صدضربه شلاق بخوری/ بعد اعدام بشی. البته تو قانون مباحث ارش البکاره یا مهرالمثل هم در نظر گرفته شده که فعلا موضوع ما نیست. خب، حالا بفرمایید ببینم چی برا گفتن دارید (رو به مستخدم دادگاه) اون میکرفن‌و بدید خدمت آقا.

متهم (بعد از زدن دو سه ضربه نک‌انگشتی به میکرفن):
- عالیجناب، من بی‌گناهم! لطفا اجازه بدید در ابتدای دفاعیاتم چهارچوبی کلی از جامعه‌ی درحال گذار و معضلات تیپیکال تعارض سنت و مدرنیته را به عرض آن دادگاه معظم برسانم!