۳۰ مهر ۱۳۹۳

-

- تو  برا چی اینجایی؟چیکار کردی؟
- هیچکاری نکردم!
- خباینم جرم کوچیکی نیست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر