۰۲ بهمن ۱۳۹۲

الا ای آهوی شرقی کجایی

مردی که زنی را «آهوی شرقی» (یا هر آهوی دیگری از هرجای دنیا) بنامد، دارد او را تهدید میکند. او شکارچی است، و خانمهای محترم باید بدانند که آقایان شکارچی آهو را می‌جویند تا آن را که یکی از زیباترین موجودات است بدون توجه به اینکه شرقی یا غربی باشد، بیتوجه به اینکه لای سبزیها و علفها برهآهویی منتظر او باشد یا نباشد، بکشند، پوست آن را بکنند، گوشتش را به سیخ کشیده، کباب کنند و بخورند. بعضیها، طوری که حتما دیدهاید، مثل استاد آواز ایران، کنار جسد حیوانی که تا نیمساعت پیش در مرغزارها جست و خیز میکرده است، عکس یادگاری میگیرند (تفنگ‌ت را زمین بگذار!)
بنابراین، توصیه من به خانمهای جوانی که مردی آنها را احیانا «آهوی شرقی» نامیده است این است، که بدون اتلاف وقت بسان آهوان تیزپای(!) از محل بگریزند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر