۲۲ آبان ۱۳۹۲

آنکدوت*: زن در ادبیات

شباهت راوی رمان «ورد برها» و رمان «تماما عباس» این است که اولی هر زنی را میبیند، می‌خواهد با او بخوابد، و دومی را هر زنی میبیند می‌خواهد با او بخوابد.


* Anecdote/Anekdote در زبان محاوره به معنی پرداختن به موضوعی نامعمول یا موقعیتی کمیک است، بدون ادعای ادبی.
توضیح این‌که: ویژگی راوی رمان‌های یادشده، صرفا برداشتی شخصی است که الزاما چیزی در مورد آثار یادشده نمی‌گوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر