۲۸ شهریور ۱۳۹۲

کامنت


آفرین! خوب گفتی! همهی روزنامههای بزرگ جهان، همین حرف تو را میزنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر