۰۷ بهمن ۱۳۹۱

می‌خواهید شاه شوید؟

جای نگرانی نیست. خلاف تصور کسانی که می‌گویند در ایران هیچ «کار»ی ممکن نیست، رسیدن به سلطنت در این کشور فوق‌العاده آسان است. در آمریکا که آن را سرزمین ممکن شدن ناممکنات می‌نامند، یک بیچاره مفلس با زحمت بسیار و محتملا تن دادن به کارهایی که نمی‌توان آن‌ها را الزاما آبرومندانه‌ نامید، از بشقاب‌شویی به میلیونری می‌رسد. این درحالی است که در کشور ما یک درویش مفلوک می‌تواند با کمی زحمت شاه شود. توجه بفرمایید:
زن خوب فرمانبر پارسا/ کند مرد درویش را پادشاه

* قصد داریم در پست بعدی آستین رفاقت بالا زده، و برای یک تازه‌فارغ‌التحصیل درویش‌مسلک ایرانی که برعکس تمامی دراویش جهان، شغل پادشاهی در صدر لیست اولویت‌های شغلی او قرار دارد، به خواستگاری برویم. در صورتی که نزد اطرافیان خود یک زن خوب فرمانبر پارسا می‌شناسید، با معرفی او در این امر خیر شرکت نموده و ثواب ببرید.

۲ نظر:

  1. فرمانبر و پارساکه نباشم خوب که هستم. P:

    پاسخحذف
  2. خوب، خیلی خوبه، ولی برا پادشاه کردن مرد درویش کافی نیست!

    پاسخحذف