۱۷ خرداد ۱۳۹۱

این دایره عمر عجب می‌چرخد/ دریاب دمی که با طرب می‌چرخد

این پست حذف شد. با معذرت از شما.

۳ نظر: