۲۶ اسفند ۱۳۹۰

درد اصلی از واقعیتی واژگونه‌ای ست که در آن بی‌بی‌سی خدمت می‌کند/ خاتمی خیانت.