۲۶ آبان ۱۳۹۰

فتیله باز یه کم رفت بالا. شمام اینو حس کردید؟


جامعه‌شناس بی‌بی‌سی در توجیه دخالت بشردوستانه بیگانگان می‌نویسد، محتملا عده‌ای غیرآمریکایی برای اعضای جنبش «اشغال وال استریت» که در خیابان‌های نیویورک هستند، «روزانه ده‌ها پیتزا» می‌فرستند. بیگانگان دارند از این طریق در جامعه آمریکا دخالت بشردوستانه می‌کنند. این بد است؟

ـ نه، بد نیست. اما امیدوارم جنگ نشود، ولی اگر جنگ شد، یکی از آن پیتزاهای هزارکیلویی که هواپیماهای آمریکایی سرو می‌کنند، قبل از همه ایرانی‌ها روی میز غذاخوری شما فرود بیاید.

بفرمایید سر میز. پیتزای شما آماده است.