۱۳ شهریور ۱۳۸۹

واقعه یهویی

باز شوق ایرانم دامن گرفت.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر