۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

بگویم که روی دلم نماند

در صورت وجود یک رسانه‌ی واقعا ملی حاضر بودید در برنامه‌های بی‌بی‌سی شرکت کنید؟
برای اطلاع آقای صبا: فکر می‌کنید اگراین سؤال را از چهره‌های شاخص جنبش٬ از آن دسته از روشنفکران و هنرمندان مورد احترام٬ علاقه و اعتماد ما ایرانی‌ها که در برنامه‌های بی‌بی‌سی شرکت کرده‌ و از این طریق با ما حرف می‌زنند٬ بپرسید چه پاسخی خواهند داد؟

تا جایی که به من مربوط می‌شود:
تخته‌نرد که هیچ٬ اگر با شجریان تانگو هم برقصید٬ بی‌بی‌سی باز هم رسانه‌ای انگلیسی است. نقطه.
۲۹ اردیبهشت ۸۹