۱۹ فروردین ۱۳۸۹

طوطی گفت:

مرجان ... مرجان ... عشق تو منو کشت.

۱۹ فروردین ۸۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر