۱۱ دی ۱۳۸۸

حرف خودش نیست

در پس آینه طوطی‌صفت‌اش داشته‌اند
هر‌چه "استاد ازل" گفت بگو
می‌گوید.

۸ اکتبر۲۰۰۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر