۱۱ دی ۱۳۸۸

می‌کنیم، می‌کشیم، غارت می‌کنیم

آبنبات بنداز تو حیاط مدرسه!
ام‌ـ۶۰ رو پر کن!
حرومزاده‌های کوچولو رو درو کن!

می‌کنیم، می‌کشیم غارت می‌کنیم، آتیش می‌زنیم!

این بخشی از یک سرود نظامی است که تفنگداران آمریکایی در دوران آموزشی جهت ایجاد «انگیزه» می‌خوانند + [لینک قابل دسترسی نیست].

*
استفراغ‌های اخلاقی آرش نراقی در رادیو زمانه:
«قربانیان نقض حقوق‌بشر اخلاقاً حق دارند که برای دفاع از حقوق اساسی خود و نیز احقاق حقوق پایمال شده‌شان از جامعه جهانی، خصوصاٌ دولت آمریکا، تقاضای کمک کنند، و جامعه جهانی، خصوصاً دولت آمریکا، وظیفه دارد که به این تقاضا در حدّ توانایی‌های خود پاسخ مثبت دهد. دامنه این کمک‌ها هیچ محدودیتی ندارد و می‌تواند شامل هر آن چیزی شود که قربانیان نقض حقوق بشر برای دفاع از خود و احقاق حقوق خویشتن بدان محتاج هستند». +