۰۹ دی ۱۳۸۸

-

- منو فراموش نکن.
- کیو فراموش نکنم؟
- منو!
- تورو چی نکنم؟
- فراموش!
- تورو فراموش چی؟
- نکن!

 نوشته شد در  2009/2/12ساعت 11:57   مانی ب. (از ۴دیواری قدیمی)