۲۷ تیر ۱۳۹۶

آنکدوت: لحن احمد

سیف‌اله صمدیان فیلم «۷۶دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» را به درخواست احمد، فرزند کیارستمی ساخته است.
سؤال: احمد کیارستمی با چه لحنی درخواست خود از صمدیان را بیان کرده است؟ (۲ نمره)

[ویدئو: ۳۶ ثانیه]