۱۰ اسفند ۱۳۹۲

این‌طوریام نیست هی برا خودت تئوری می‌سازی

شبعیده، اگه اینجا بودی یه نگا مینداختی - دخترا، زنها و بچههایی رو میدیدی با سرووضع خوب که یه مردی که به نظر بارکش یا خدمتکارشون میرسه با سرووضع ضایع همراشون اه. ولی اگه بری جلو می‌بینی این هیبت تأسفانگیز، آقای خانوادهست

هیچ نظری موجود نیست: