۰۲ اسفند ۱۳۹۱

دیوید بی‌شرم (بر وزن ریچارد شیردل!)

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا در ایالت پنجاب هند به قربانیان کشتار جلیان‌والا باغ، یکی از خونین‌ترین وقایع دوران استعماری بریتانیا، ادای احترام کرد.
آقای کامرون در دفتر یادبود این کشتار نوشته: «هرگز نباید آنچه را که اینجا رخ داده فراموش کنیم» و این کشتار را «اتفاقی عمیقا شرم‌آور در تاریخ بریتانیا» توصیف کرده است.
با این حال انتظار نمی‌رود که نخست‌وزیر بریتانیا بابت این واقعه عذرخواهی رسمی هم انجام دهد.

بی‌بی‌سی "گزارش" می‌دهد که چرا انتظار نمی‌رود:
رفتار هندی‌ها در باغ «جلیان‌والا» غیرقانونی بوده است!

سرپیچی از قانون منع تجمع
در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹ هزاران نفر از هندی‌های معترض در جلیان‌والا باغ گرد آمده بودند.
این تجمع در ادامه سلسله‌ای از اعتراض و ناآرامی صورت می‌گرفت که بریتانیایی‌ها تصمیم گرفته بودند برای کنترل آن در پنجاب حکومت نظامی برقرار کنند.
مطابق این قوانین، تجمع بیش از چهار نفر ممنوع اعلام شده بود.
سربازان تحت امر ژنرال بریتانیایی، رجینالد دایر، باغ را محاصره کرده و بدون اخطار قبلی تجمع‌کنندگان را به گلوله بستند. +