۰۴ مهر ۱۳۹۰

هتل گوانتانامو

دیک چینی گوانتانامو را «تأسیساتی عالی» نامید٬ که «زندگی بسیاری از زندانیان در آن بهتر از زندگی در کشورهایشان است» +