۰۹ آبان ۱۳۸۹

خشونت نزد جوانان/ جوانان مسلمان خشن نیستند*

بنا بر یک پروژه تحقیقاتی یونیون اروپایی  تعلق به اسلام جوانان را به سمت آمادگی بیشتر برای اعمال خشونت سوق نمی‌دهد. آن‌چه بسیار بیشتر جوانان را به سمت اعمال خشونت سوق می‌دهد احساس تبعیض است. این پروژه که در روز چهارشنبه در وین معرفی شد٬ توسط «بنگاه حقوق‌بنیادین یونیون اروپا» اجرا شده است.
در این تحقیق که بر پایه مصاحبه با ۳۰۰۰ جوان فرانسوی٬ انگلیسی و اسپانیایی انجام شده٬ آمده  است: با درنظر گرفتن فاکتورهای تبعیض و دفع٬ هیچ نشانی وجود ندارد که جوانان مسلمان بیشتر از جوانان غیرمسلمان به اعمال خشونت فیزیکی و روانی تمایل داشته باشند.
جوانان مسلمان در فرانسه و به صورت شدیدتری در اسپانیا بسیار بیشتر از هم‌سن‌وسال‌های غیرمسلمان خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند. بین تجربه تبعیض و اعمال خشونت همگرایی آشکاری وجود دارد. به این دلیل سیاست‌های مبارزه با تبه‌کاری نزد جوانان و تروریسم بایستی علیه تبعیض روزمره‌ای که نسبت به جوانان رواداشته می‌شود نیز مبارزه کند.
«بنگاه حقوق‌بنیادین یونیون اروپا» در عرصه سیاست‌های حقوق‌بشری به یونیون اروپا مشاوره می‌دهد. این نهاد در سال ۲۰۰۷ به عنوان جانشین «مرکز اروپایی نظارت بر راسیسم و خصومت علیه خارجیان» که در سال ۱۹۹۸ تشکیل شده بود٬ آغاز به کار کرده است.
* گزارش از روزنامه آلمانی زوددویچه

۹ آبان ۸۹