۲۶ مرداد ۱۳۸۹

عکس یادگاری

سرباز اسرائیلی با اسرای فلسطینی عکس یادگاری گرفته است (+).
یادم هست پیشترها هم این دوست آمریکایی او در ابوغریب با یک عراقی عکس گرفته بود (+).
این هم همسر اوست.