۱۲ فروردین ۱۳۸۹

رژیم‌چنج/ و نیایش دختران دم‌بخت

متفاوت با نظام‌های دمکراتیک که «دولت» دارند٬ برای گروه حاکم در نظام‌های دیکتاتوری در ادبیات روزمره از جمله در رسانه‌ها از مفهوم «رژیم» استفاده می‌شود.
و اما تفریح روزانه (ویدئوی سازگارا ۱۰ فروردین):
بحث اصلی امروز بحث سیزده‌بدره. ... یک سنت ملی است ... همه به دامن طبیعت می‌روند. این روز پیشاپیش خودش روز سبزیه. و داشتن سبزه٬ نمادهای سبز و گره‌زدن سبزه ... به قول دوستی که می‌گفت «سال دیگه/ سیزده‌بدر/ رژیم دگر/ خونه‌ی شوهر!» ...

۱۲ فروردین ۸۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر