۰۷ فروردین ۱۳۸۹

: دی

- ببخشید ... شما در آن دوران تاریخ‌ساز چکار می‌کردید؟
ما: جک می‌ساختیم.

۷ فروردین ۸۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر