۰۴ بهمن ۱۳۸۸

وقتی به حرف‌های محسن سازگارا گوش می‌کنم ...این حس دست از سرم برنمی‌دارد که دارد مرا کمی سیاه می‌کند.پ.ن.
الان آخرین ویدئوی او را دیدم. حرفم را اصلاح می‌کنم:
نه کمی. خیلی.
۲۳ژانویه۲۰۱۰

۱ نظر: