۰۹ دی ۱۳۸۸


زن گفت:
قسم می­خورید، با غولی که من در ذهنم پرداخته­ ام هیچ شباهتی ندارید؟

مرد در حالی که از جای برمی­ خواست جواب داد:

متأسفم. عشق برای من در رابطه سه ­نفره قابل تصور نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر