۰۴ مهر ۱۳۹۲

-

منو صندلی خالی لهستانی
کنج کافهی خاطره
در انتظار توایم بانوی شرقی

- بهتره همین اول، روراست بگی چی از جونم میخوای!

هیچ نظری موجود نیست: