۰۱ دی ۱۳۹۰

به مناسبت روز یلدا

«این برا من مث روز روشنه که الان عراق دیگه دمکراسی شده، عراقیا از دیکتاتوری راحت شدن. ... البته خبر خوش امروز به کره شمالی و مرگ دیکتاتور کیم ایل سونگ اختصاص داره که جای بسی خوشحالی‌ست! ... بشار اسد دیکتاتور سوریه هم ...».
ـ داری چیکار میکنی؟
ـ دارم یه پست مینویسم. ... ۲۸بعلاوه ۱۷ میشه چند؟
ـ خب، خودت جمع بزن، مگه من ماشین‌حسابت‌ام؟
ـ بیست و ده که میشه سی. هفت و هشت‌م که میشه پونزده. پونزده بعلاوه سی، چهل و پنج! [ریاضی‌شم بد نیستا!].
ـ حالا این چی هست؟
ـ تعداد کشته‌های سوریه تو دو روز گذشته‌س ... امروزم گفتند چارده‌تا ... پس با حساب امروز میشه ... پنجاه‌ونه تا!
«شمار کشته‌های سوریه هم در سه‌روز گذشته تقریبا به شصت‌نفر رسید. ...».