۲۱ مهر ۱۳۹۰

اندکی صبر سحر نزدیک است


تا فردا٬ شاد٬ پیروز٬ موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی!