۱۹ مهر ۱۳۹۰

شما هم برا بعضی از آلبومای موسیقی٬ به جای عنوان اصلی‌شون٬ یه «اسم خصوصی» دارید؟

مثلا من به این آلبوم «سفر به دیگر سو»ی ناظری میگم آلبوم «درعاشقی پیچیده‌ام».
یا اون آلبومی که چون خیلی وقته گوش نکردم٬ اسم اصلی‌ش دیگه یادم نیست٬ اما ـ یادش بخیر­ـ بهش تو دلم می‌گفتم آلبوم «سینه کرده‌ام بستر». همون که میگه: دانمی که از دوری خسته‌ای و رنجوری، سینه کرده‌ام بستر تا بر آن بیاسایی.


الان با خودم فکر کردم٬ این «یادش بخیر» نوعی «خدا بیامرز» نیست؟ دیدم چرا٬ خدا بیامرز برا آدمی میگیم که درگذشته٬ یادش بخیر برا دورانی که گذشته.