۰۳ اسفند ۱۳۸۹

پناهنده امروز: معمر قذافی

این مطلب را از سایت آلمانی‌زبان «اسرائیل امروز» نقل می‌کنم.
ظاهرا معمر قذافی تبار یهودی دارد و به این خاطر می‌تواند در صورتی که ملت لیبی او را بتاراند٬ به اسرائیل پناهنده شود. کانال ۲ تلوزیون اسرائیل سال گذشته با دو زن اسرائیلی مصاحبه‌ای کرد که ادعا می‌کردند خویشاوند دور قذافی هستند. ...
آن‌ها تعریف می‌کنند که جده قذافی یک زن یهودی بوده است که در ابتدا شوهری یهودی داشته است. مادربزرگ قذافی به دلیل بدرفتاری مرد یهودی از وی جدا شده و با یک شیخ مسلمان ازدواج می‌کند. مادر بزرگ قذافی فرزند این دو است.
با این‌که جده قذافی وقتی که با شیخ عرب ازدواج می‌کرد٬ مسلمان شده بود٬ اما بنابر قوانین یهودیت یهودی به شمار می‌آید. مصاحبه‌کننده کانال دو با تعجب می‌پرسد: «پس یعنی قذافی نه تنها خویشاوندان یهودی دارد٬ خود نیز یهودی است»؟
شایعات مبنی بر ریشه‌های یهودی قذافی جدید نیستند. اما تحت تأثیر حوادث جدید و خطر سقوط دیکتاتور توسط مردم لیبی٬ شبیه آن چه در تونس و مصر اتفاق افتاد٬ این سؤال مطرح است که آیا قذافی می‌تواند پناهگاهی در اسرائیل بیابد. در صورتی که سخنان زنان یادشده درست باشد٬ قذافی می‌تواند کاملا قانونی مانند هر یهودی دیگری به اسرائیل مهاجرت کند.
در حالی که هر کشور دیگری می‌تواند از پناه‌دادن به او بپرهیزد٬ اسرائیل به واسطه‌ی قوانین موجود نمی‌تواند تقاضای او را رد کند. مصاحبه کننده به طنز می‌گوید: حتما نهادهای دولتی‌ای در اسرائیل هستند که ورود یک «رئیس دولت سابق» را به تیم خود خوش‌آمد بگویند.