۰۹ دی ۱۳۸۸

اسرائیل اجازه آدم­کشی دارد


قصد داشتم بند ١ و ٢ ماده ٥٢ و بند ٢ ماده ٥٤ پروتکل الحاقی کنونسیون ژنو (١٩٧٧) را ترجمه کنم. توافق «جامعه جهانی» مبنی بر ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی و استفاده از آن­ها برای اعمال فشار به مردم یک کشور در این بندها ثبت شده است و عدم رعایت آن «جنایت جنگی» محسوب می­شود.
                             زن عراقی - مادر یک تروریست سه ساله

اما این «جامعه ­جهانی» که نسبت به خون صدهزار عراقی، هزاران فلسطینی، افغانی، چچنی و ... بی­تفاوت است و دهان گشادش دایم از «دمکراسی»، «حقوق­ بشر»، «حقوق زنان»، «صلح»، «دوستی» و «برابری» حرف می­زند، چه­جور جامعه­ ای است؟
آیا بین «بن­لادنیسم» و «جامعه­ جهانی» راه عبوری هست؟

                                                              *
سردبیر کجایی؟ دوستان دمکرات تو  با هواپیما روی سر بچه های لبنان شکلات می ریزند.

                                                           سردبیر کجایی؟

[از آرشیو ۴دیواری قدیمی/ تیر۸۵]
[از آرشیو ۴دیواری قدیمی/ تیر۸۵]

هیچ نظری موجود نیست: